Podnikanie zľahka

Ako získať príspevok na podnikanie vo výške 5000 EUR?

Máte skvelý podnikateľský nápad, ale chýba vám základný kapitál. Alebo máte plné zuby práce 8 hodín denne pre niekoho iného a chceli by ste sa osamostatniť. Ale chýbajú vám financie na rozbeh. Poznám to. Pred časom som si prechádzala niečím podobným. Vďaka príspevku od štátu vo výške 3 750 EUR (aj nejaké drobné) som kompletne pokryla vstupné náklady do podnikania. V niektorých regiónoch (s vyššou nezamestnanosťou) je výška príspevku až 5 002,36 EUR.  Aké sú podmienky na získanie príspevku?

Čo je prvým (a najpodstatnejším) krokom

Viete, v čom chcete podnikať? Máte zmapovanú konkurenciu a viete v čom sa od nej chcete odlíšiť? Aká je vaša cieľová skupina? Prepočítali ste si vstupné náklady a načrtli biznis plán? Ak nie, v prvom rade si ujasnite tieto základné veci. Okrem toho, že svoj podnikateľský zámer budete prezentovať pred komisiou na úrade, pomôže vám to najmä pri plánovaní a úspešnom rozbehu vášho podnikania krok po kroku.

Trošku úradníckej hantírky na úvod

Príspevok na podnikanieje možné získať len pre podnikanie fyzických osôb a len na dve formy ich podnikania.Prvou je prevádzkovanie živnosti (podľa zákona č. 455/1991 Zb. zákon o živnostenskom podnikaní) a druhou je vykonávanie poľnohospodárskej výroby vrátane hospodárenia v lesoch a na vodných plochách podľa § 12a až 12e zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov.

Ľudskou rečou – príspevok je určený len pre živnostníkov (samostatne zárobkovo činné osoby – SZČO), ktorí prevádzkujú voľnú živnosť a sú fyzickou, nie právnickou osobou, to znamená, že podnikajú na svoje meno.
Úrad práce

Alfou a omegou v tomto prípade je byť evidovaným na Úrade práce ako nezamestnaný. Ak ste v minulosti nepodnikali, ani nemali založenú živnosť, stačí byť evidovaný na úrade 3 mesiace. Ak chcete získať príspevok čo najskôr, celý proces viete absolvovať v priebehu dvoch mesiacov.

Ak by ste chceli využiť možnosť vzdelávania a úradom si chcete nechať preplatiť rekvalifikačné (vzdelávacie) kurzy v hodnote až 2000 EUR, ako sa to podarilo aj mne, tento proces sa časovo trošku natiahne. Ale zato sa môžete prakticky vzdelávať v oblasti marketingu či tvorbe web stránok, ktoré sa vám pri rozbehu podnikania veľmi zídu.

Aké základné podmienky musíte spĺňať
 • Evidencia na úrade práce (žiadateľ je považovaný za uchádzača o zamestnanie) najmenej 3 mesiace
 • Prevádzkovanie živnosti najmenej tri roky (od založenia)
 • Písomná žiadosť na miestne príslušný úrad, v ktorého územnom obvode budete podnikať
Ak ste v minulosti podnikali, podmienky sú mierne odlišné
 • Evidencia na úrade práce (žiadateľ je považovaný za uchádzača o zamestnanie) najmenej 12 mesiacov v prípade, ak ste 6 mesiacov pred zaradením do evidencie pozastavili, zrušili alebo skončili prevádzkovanie samostatne zárobkovej činnosti
 • Prevádzkovanie živnosti najmenej tri roky (od založenia živnosti)
Dôležitá vec: Živnosť si v žiadnom prípade nezakladajte skôr, ako vám bude schválený príspevok a podpíšete s Úradom práce dohodu. Inak nebudete môcť o príspevok požiadať.
Postupné kroky pre získanie príspevku
 1. Navštívite Úrad práce – oddelenie schvaľovania príspevkov na samostatnú zárobkovú činnosť. Predostriete tu svoj zámer a oblasť, v ktorej chcete podnikať. Určite si pripravte konkrétne otázky a takisto si pozrite, akú konkrétnu živnosť chcete vykonávať. Pýtajte sa na všetko, čo vás napadne, aby ste rovnaký proces nemuseli absolvovať na viac krát.

Tento krok môžete aj vynechať, ale určite ho odporúčam absolvovať. Vyhnete sa tomu, že vašu žiadosť budete musieť opravovať či dodatočne dokladovať prílohy, čím sa celý proces môže zbytočne natiahnuť.

 1. Vypracujete Podnikateľský plán aj s prílohami (detailne o tom nižšie)
 2. Na úrade práce odovzdáte žiadosť o príspevok spolu so všetkými prílohami vrátane podnikateľského zámeru (detailná špecifikácia nižšie)
 3. Absolvujete test pripravenosti na začatie podnikania, ktorý obsahuje 20 otázok s možnosťami a, b, c na výber. Pre úspešné absolvovanie testu je potrebné zodpovedať správne 10 otázok. Nebolo to nič ťažké a ako podklad na štúdium môžete použiť napríklad tento materiál.
 4. Po úspešnom absolvovaní testu vás pozvú pred komisiu, kde obhajujete, respektíve zodpoviete pár otázok ku svojmu podnikateľskému zámeru. Ide to veľmi rýchlo, keďže všetky materiály od vás má komisia preštudované a aj na základe toho, ako sú vypracované, dokáže odhadnúť serióznosť vášho záujmu o podnikanie.
 5. Otvoríte si živnosť. Po úspešnom zvládnutí „pohovoru“ navštívite príslušný živnostenský úrad (alebo klientské centrum, prípadne využijete elektronický občiansky preukaz a zrealizujete to online). Dátum začatia živnosti musí byť neskorší ako je dátum podpísania dohody s Úradom práce.
 6. Zriadite si účet v banke, buď osobný alebo podnikateľský.
 7. Podpíšete s Úradom práce Dohodu o pridelení príspevku na začatie podnikania.
 8. Do 30 dní vám bude vyplatených 60% príspevku, ktoré musíte minúť do 12 mesiacov na výdavky, ktoré ste uviedli v kalkulácii.
 9. Zvyšných 40% príspevku vám bude vyplatených po roku podnikania (ak ste prvých 60% minuli na oprávnené výdavky, ktoré boli súčasťou vašej kalkulácie).
Aké podklady odovzdávate na Úrade práce
 1. Žiadosť o príspevok na podnikanie
 2. Čestné vyhlásenie, že ste v minulosti nepodnikali
 3. Podnikateľský plán (resp. podnikateľský zámer)

Rozsah by mal byť cca 10 strán, vrátane jeho súčastí (spomenutých nižšie). Vzor si môžete pozrieť tu. Nemusíte ho špeciálne viazať, ani tlačiť farebne (aj tak vám ho rozoberú a naskenujú čiernobielo).

 • Kalkulácia nákladov (musí byť pripravená na 3 roky)
 • Cenník služieb / produktov (aspoň predpokladané odhady)
 • Logo / vizitka (nie je to povinné, ale malo by byť jeho súčasťou. V tomto článku sa dozviete, ako si jednoducho vytvoriť logo či vizitku.)
 • Aspoň 3 rôzne cenové ponuky produktov, ktoré si chcete za príspevok zakúpiť (stačí ich stiahnuť a vytlačiť z internetu)
 1. Doklad o mieste podnikania

(list vlastníctva – nemusí byť overený, stačí ho stiahnuť z portálu katastra, súhlas vlastníka nehnuteľnosti alebo nájomná zmluva)

 1. Fotokópia najvyššieho ukončeného vzdelania
Ak ste v minulosti podnikali, musíte navyše dodať ešte dve veci
 1. Fotokópiu predchádzajúceho osvedčenia o podnikaní
 2. Rozhodnutie o zrušení, či pozastavení predchádzajúcej podnikateľskej činnosti
Výška príspevku na podnikanie v roku 2018

Výška príspevku sa líši podľa jednotlivých regiónov. V skratke, čím vyššia nezamestnanosť v regióne, tým vyšší príspevok.

 • Bratislavský kraj – výška príspevku je 3 126,47 EUR
 • Okresy, kde je nezamestnanosť nižšia, alebo rovná 7,21% – 3 751,77 EUR
 • Okresy, kde je priemerná nezamestnanosť vyššia ako 7,21% – 5 002,36 EUR
Pod ktorý región spadáte nie je otázkou trvalého bydliska, ale toho, kde chcete podnikať, teda kde budete prevádzkovať svoje podnikanie.
Na aké výdavky môžete použiť príspevok

Neexistuje jednotné pravidlo, podľa ktorého by sa výdavky delili na oprávnené, alebo neoprávnené. Veľmi záleží aj od toho, aký máte podnikateľský  zámer a predmet podnikania. Ak si idete otvoriť kaderníctvo, asi nebude oprávneným výdavkom motorová píla. Naopak, web stránka, logo, vizitky, reklama a napríklad odvody oprávneným výdavkom sú.

Keďže schvaľovanie výdavkov spadá pod kompetenciu jednotlivých úradov práce, na čo môžete, alebo nemôžete použiť príspevok, je najlepšie informovať sa priamo u pracovníčky úradu práce.

Aké sú výhody získania príspevku
 • Ušetríte vlastné financie, ktoré by ste museli do podnikania investovať
 • Nemusíte si brať úver na rozbeh podnikania
 • Máte spracovaný podnikateľský plán a SWOT analýzu – čo je skvelým podkladom pre zadefinovanie smerovania vášho biznisu a vízií
 • Z príspevku môžete pokryť odvody do zdravotnej a sociálnej poisťovne
 • Popri živnosti sa môžete zamestnať alebo si založiť s.r.o.
 • Nemáte žiadnu povinnosť dosahovať predpokladané zisky, ktoré ste uvádzali v kalkulácii
Aké sú nevýhody získania príspevku
 • Živnosť musí byť prevádzkovaná 3 roky, kedy platíte aj odvody. Pozitívna vec je, že odvody viete pokryť aj z príspevku.
 • Počas troch rokov ste pod kontrolou úradu práce. Raz ročne máte povinnosť informovať úrad o fungovaní vášho podnikania a dokladovať, ako ste minuli príspevok. Takisto môžete mať z úradu námatkové kontroly.

Získať príspevok na rozbeh podnikania je dnes o kus náročnejšie ako v minulosti – minimálne z byrokratického hľadiska. K tomu prispeli najmä špekulanti, ktorí využívali financie z príspevku na neoprávnené výdavky.

Počet žiadateľov o príspevok a počet získaných príspevkov v roku 2017

.

 • Počet žiadateľov o príspevok
 • Počet poskytnutých príspevkov
Úrad práce síce nedáva garanciu, že vám príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť poskytne, ale z oficiálnych štatistík vyplýva, že úspešnosť jeho získania je vysoká.

Možno celý proces vyzerá zložito, ale príprava všetkých podkladov, kalkulácií, obehanie úradov a absolvovanie záverečného testu s pohovorom trvala dokopy asi týždeň čistého času.

Ak by ste potrebovali pomôcť s vypracovaním podnikateľského zámeru a kompletizáciou podkladov pre Úrad práce, napíšte nám, radi vám s tým pomôžeme. Alebo sa môžete rovno prihlásiť na náš kurz pre začínajúcich podnikateľov či freelancerov.

, , , ,
Menu